Hrací řád

Hrací řád

Obecná pravidla:

Vstup do tenisového areálu (dále jen areálu) mají členové a jimi uvedení hosté, diváci, hostující družstva, účastnící turnajů a doprovod. O vstupu na dvorec rozhoduje správce areálu (dále jen správce).

Hrát na dvorcích v areálu mohou jen členové, kteří mají před první hrou kalendářního roku a nejpozději k 15.4. příslušného kalendářního roku zaplacené všechny oddílové příspěvky. Příchozí mají právo na hru v případě, že zaplatí za pronájem dvorce.
Hraní na dvorci je povoleno pouze ve sportovním – tenisovém oblečení.

Obuv: Tenisová obuv je bezpodmínečnou podmínkou pro vstup na dvorec a člen nebo host, který tuto podmínku nesplňuje, bude okamžitě správcem ze dvorce vykázán.

Chování na dvorci: Na dvorcích je nutno chovat se tiše a disciplinovaně. Je přísně zakázáno jakékoliv vulgární vystupování a pokřikování. Správce je oprávněn, při nedodržování citace tohoto bodu, hráče okamžitě napomenout a při neuposlechnutí tohoto napomenutí hráče z dvorce vykázat.

Chování v areálu: V celém areálu je třeba zachovávat čistotu, ticho a základní principy společenského chování.
Zákaz kouření platí v celém areálu kromě prostorů tomu vyhrazených.
Správce areálu, případně člen výboru, má právo při přestupcích proti tomuto hracímu řádu vykázat člena klubu, (hosta) z areálu a nedovolit mu přístup do doby, než jeho přestupek projedná výbor klubu. Případné spory členů (hostů) se správcem, rozhoduje výhradně výbor klubu. Do té doby je člen (host) povinen správce uposlechnout.

Platnost hracího řádu: Hrací řád platí do odvolání.

Obecná pravidla provedení platné rezervace dvorce:

Oprávnění ke hře na dvorci získá hráč pouze regulérní rezervací a dodržením hracího řádu. Hraní na jiném dvorci než má hráč prokazatelně provedenou rezervaci je porušením hracího řádu a správce, nebo člen výboru, je oprávněn hraní bez náhrady zrušit.

Rezervaci na určený dvorec je možné provést prostřednictvím On line rezervačního systému (klikněte zde)

V případě, že online rezervační systém je nefunkční, se rezervace provádí prostřednictvím recepce v areálu klubu. Rezervace se v tomto případě provádí pouze pro příslušný den.

Neplatná rezervace je v případě, že žádný nebo jen jeden z hráčů, kteří mají provedenou rezervaci není 5 min po zahájení rezervované hodiny v areálu přítomen.

Postup při přeobsazení dvorce, na kterém byla provedena neplatná reservace:

  1. Pokud kterýkoliv dvorec není do 5 min po zahájení rezervované hodiny obsazen, ztrácí hráči, kteří provedli rezervaci na tento dvorec nárok ke hraní v uvedenou hodinu.
  2. Recepční umožní, aby tento dvorec byl dále využit k hraní jinými přítomnými hráči, při splnění všech dalších podmínek rezervace, až do ukončení celé hrací hodiny.

REZERVACE PRO HRANÍ ČTYŘHRY

Pro rezervaci dvorců k sehrání čtyřhry na jednu hodinu platí stejná pravidla jako pro rezervaci pro dvouhru. Pokud bude rezervován dvorec ke hraní čtyřhry na dvě hodiny, musí být na jedné hodině rezervováni dva hráči a na druhé hodině jiní dva hráči. Ostatní podmínky zůstávají stejné jako u dvouhry.

Dvorce, jejich určení, postup využívání a způsobilost ke hře: Dvorec je způsobilý ke hře pouze se souhlasem správce nebo člena výboru. Dvorce, které nebudou způsobilé ke hře, označí správce na rezervační tabuli a zruší případně provedenou rezervaci.

Závěrečná ustanovení

  1. Změny hracího řádu a krátkodobé úpravy, např. při turnajích a mistrovských utkáních může vyhlásit pouze výbor klubu.
  2. Dodržování hracího řádu patří k povinnostem každého člena klubu. Jeho nedodržování a porušování bude kvalifikováno jako nedodržování členských povinností.
  3. Opakované hrubé porušování hracího řádu může mít za následek až vyloučení z tenisového klubu.
  4. Kontrolou dodržování hracího řádu jsou pověřeni: správce klubu a všichni členové výboru tenisového klubu.

Hrací řád platí do odvolání

Schváleno výborem tenisového klubu.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek